Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Chào mừng đến với RTS Việt Nam, một trong những người đi đầu trong lĩnh vực cung cấp quản lý các dịch vụ về nước, nước thải và tái tạo nguồn năng lượng cho ngành công nghiệp và đô thị. Chúng tôi thiết kế các giải pháp công nghệ đồng thời xây dựng tất cả các cơ sở cần thiết trong lĩnh vực này.

RTS Việt Nam cung cấp những giải pháp độc đáo và bền vững cho khách hàng theo yêu cầu cụ thể thông qua một phạm vi rộng lớn các dịch vụ và giải pháp tiên tiến. Chúng tôi xử lý tất cả các bước trong chu trình nước cho những cơ quan công cộng bao gồm thu hồi nước, sản xuất và vận chuyển nước ăn uống. Chúng tôi cũng cung cấp những dịch vụ thoát, xử lý nước thải, tái sử dụng và phân phối cho các ngành công nghiệp và môi trường. Từ đó cho phép chúng tôi làm nên sự đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, RTS là một lựa chọn đúng đắn cho việc xử lý nước, nước thải và nhu cầu biến rác thải thành năng lượng của khách hàng. Là nhà cung cấp những công nghệ xử lý hàng đầu thế giới, chúng tôi bao gồm nhiều công nghệ như sau:
• Hệ thống xử lý kỵ khí
• Hệ thống sục khí phản lực, khuếch tán bọt khí tinh.
• Công nghệ màng sinh học tiên tiến nhất (MBR)
• Công nghệ màng sinh học kỵ khí tiên tiến nhất (AMBR)
• Hệ thống xử lý Lý-Hóa
• Hệ thống xử lý dầu và nhũ tương dầu
• Hệ thống xử lý công đoạn 3
• Công nghệ màng siêu lọc (UF)
• Công nghệ thẩm thấu ngược (RO)

RTS nắm những công nghệ thích hợp và chuyên môn để giải quyết những vấn đề nước thải công nghiệp khó khăn nhất. Chúng tôi tự hào trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo, bền vững, thân thiện với môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với sự hiện diện ở nhiều nước và liên doanh với những khối minh chiến lược trên một số quốc gia, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách cung cấp những mối liên hệ bản địa mật thiết.