News

RTS headlines

Home / Thông báo!

Thông báo!

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo (RTS) xin thông báo đến các quý khách hàng!
Công ty chúng tôi xin phép tạm ngưng hoạt động từ ngày 05.12.2020 để bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa lại hệ thống nhà máy.