Tin tức

RTS headlines

Trang chủ / Đài Truyền hình Quảng Nam – QRT phỏng vấn RTS về dự án tái sử dụng nước KCN Tam Thăng

Đài Truyền hình Quảng Nam – QRT phỏng vấn RTS về dự án tái sử dụng nước KCN Tam Thăng

Cuối tháng 09/2017, Đài Truyền hình Quảng Nam – QRT đã có bài đưa tin về các đơn vị đầu tư tại các Khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam trong đó có RTS – Nhà đầu tư nhà máy tái sử dụng nước tại KCN Tam Thăng – Quảng Nam.

Sau 06 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục công trình, đảm bảo đúng tiến độ thi công như kế hoạch. Dự kiến, sang năm 2018 dự án có thể đi vào hoạt động và cung cấp nước tái sử dụng cho các doanh nghiệp trong KCN Tam Thăng.